Nieuws

Sportgids 2024-2025

Deze uitgave tracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de Oostendse sportverenigingen met de voornaamste contactpersonen, telefoonnummer, e-mailadressen en websites. 

De Sportgids is een initiatief van de Sportraad.